Archív článkov

Apríl

Témy na mesiac apríl: Nasadať ideme, Veľkonočné vajíčko, Keď semafór zabliká, Zvieratá z ďaleka.  
Celý článok

Zdravie a pohyb

      Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb -  je zameraná na pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku. Dieťa má byť motivované k pohybovej aktivite a využívať ju vkaždodennom živote bez...
Celý článok

Geometria

      Geometria - deti sa vnej zoznamujú s najjednoduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním. Veľkonočné vajíčka- geometrické tvary.pdf
Celý článok

Tangram

      Tangram- je hra, hlavolam, didaktická pomôcka na rozvíjanie priestorovej predstavivosti. pdf- obsahuje geometrické útvary na vytlačenie, vystrihnutie. Z nich si dieťa môže poskladať obrázky podľa predlohy, fantázie Pravidlá hry sú jednoduché: pri skladaní obrazca treba...
Celý článok

Oznam

Oznam Rodičia, ktorí si budú chcieť prevziať pyžamká, papučky a úbory majú možnosť si ich preziať dňa: 15.4.2020 a 16.4.2020 od 9.00 hod. do 12.00 hod. Budú tam pani upratovačky. Je nutné mať rúška a rukavice! Návleky budú k dispozícií.  riaditeľka MŠ
Celý článok

Pracovný zošit - Začínam počítať

    Pracovný zošit ZÁČÍNAM POČÍTAŤ: rozvíja základy algoritmického myslenia učí dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi Dieťa precvičuje: Čísla v vzťahy- počet v skupine a jednoduché úlohy súvisiace s počtom Geometria a meranie- orientáciu v priestore, jednoduché...
Celý článok

Zápis do 1. ročníka

    ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste  vypisovali online prihlášky do prvého ročníka na stránke v časti elektronická...
Celý článok

Zápis + žiadosť

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY Krásno nad Kysucou, Lesnícka 1370 a elokovaných tried: Michalkov a Kalinov              Zápis detí do Materskej školy podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, na školský...
Celý článok