Charakteristika triedy - "ŽABKY"

 

V šk. roku 2019/2020 navštevuje triedu Žabky 20 detí. Z toho 12 dievčat a 8 chlapcov. 

V triede pracujú dve kvalifikované učiteľky: p. učiteľka Ľudmila Božeková, ktorá má dlhoročné  pedagogické skúsenosti a prax a p. učiteľka Mária Fedorová, ktorá rada tvorí a využíva pri svojej práci IKT technológie. Obidve sa snažia vytvárať v triede priaznivú a pokojnú atmosféru. 

Naša trieda sa nachádza na poschodí v budove ZŠ v Krásne nad Kysucou – Kalinov. Je útulne a estetický zariadená, vybavená hračkami, pomôckami a IKT technológiami. Navštevujú ju deti vo veku 4 až 6 rokov, ktoré sa v triede vykonávajú rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity.  Majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti vo vzdelávacích centrách a kútikoch. Na rozvoj svojich kompetencií majú k dispozícií aj rôzne didaktické pomôcky. V triede medzi deťmi vládne pokojná a priateľská atmosféra. Vedieme deti ku dobrosrdečnosti a láskavosti voči ostatným.  

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Fedorová 

P. učiteľka: Ľudmila Božeková