Charakteristika triedy - "ŽABKY"

 

 

Naša trieda MŠ č. 8 Žabky je elokovaným pracoviskom MŠ Krásno nad Kysucou, Lesnícka 1370. Nachádza sa v budove Základnej školy Krásno – Kalinov.

 Trieda sa nachádza na poschodí. Je s celodennou prevádzkou pre deti od 4-6 rokoch. 

 Trieda je útulná a estetický zariadená, vybavená hračkami, pomôckami a IKT technológiami.  Výchovno – vzdelávaciu prácu  s deťmi realizujú podľa inovovaného ŠVP- „Chceme sa hrať, smiať a spoznávať svet“  V poobedňajšom čase  sa realizuje krúžková činnosť zameraná na rozvoj osobnostných  kompetencií detí.

 

Deti sa stravujú v jedálni, ktorá sa nachádza na prízemí. Desiaty a olovranty deťom denne pripravuje pani kuchárka Mária Buchtová. Obed sa dováža zo školskej jedálne ZŠ Krásno nad Kysucou, Mládežnícka. Každý deň   na popoludňajší odpočinok deťom skladajú a rozkladajú ležadla  v triede č.8 Žabky nepedagogické pracovníčky p. Lastovicová a p.Buchtová. Deti MŠ majú šatne na prízemí hneď pri vchode do budovy.

Triedna pani učiteľka: Bc.Veronika Fuňaková

Pani učiteľka: Mgr. Barborka Šurinová