Charakteristika triedy - "SLIMÁČIKY"

 

Trieda Slimáčikov sa nachádza v ZŠ Krásno nad Kysucou – Kalinov, na poschodí.  Trieda má poldennú dochádzku a v školskom roku   ju navštevujú deti vo veku od  2- 4 rokov. 

Výchovno vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu: ,,Chceme sa hrať, smiať a spoznávať svet." Harmonicky zariadená trieda, didaktické hračky a učebné pomôcky napomáhajú v učení a sebarozvoji detí.
Hračky a edukačné pomôcky sú pre deti voľne dostupné a viditeľné v jednotlivých centrách. Deti si počas dňa rozvíjajú svoje schopnosti v: literárno-dramatickom centre, konštruktívnom centre, výtvarnom centre, hudobnom centre, v centre logického myslenia, počítačovom centre a v centre predčitateľskej gramotnosti.

„Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva potenciál urobiť svet trochu lepším miestom.“

          

Triedna pani učiteľka: Ľudka Božeková