Charakteristika  triedy - "SLNIEČKA"

                                                                                                                          

VI. trieda „Slniečka“ je situovaná na 1. poschodí MŠ. Navštevuje ju 25 detí, 17 dievčat a 8 chlapcov. 

Vymaľovaná trieda je priestranná, svetlá, príjemná. Jej prvá časť poskytuje dostatok miesta pre výchovno-vzdelávacie činnosti detí. Nachádzajú sa tu jednotlivé centrá: konštruktívne, literárno-dramatické, prírodovedné, centrum gramotnosti, počítačové centrum, hudobno-dramatickom centre, konštruktívnom centre, pracovno-výtvarnom centre, námetových centrách, v digitálnom centre, v centre matematickej gramotnosti a v centre predčitateľskej gramotnosti.

Vybavená je farebným nábytkom i modernou technológiou - interaktívna tabuľa, notbook. Druhú časť tvorí spálňa, ktorá slúži na odpočinok detí. Pri triede sa nachádza umyváreň a WC, kde sa deti učia, základným hygienickým návykom. Vedľa triedy je šatňa, v ktorej sú farebné skrinky, lavičky. Počas dňa si deti rozvíjajú svoje schopnosti v: hudobno-dramatickom centre, konštruktívnom centre, pracovno-výtvarnom centre, námetových centrách.

Hračky a učebné pomôcky v centrách umožňujú deťom sebavzdelávanie a podporujú rozvoj dieťaťa, ale taktiež sú určené aj pre samostatnú prácu dieťaťa.

Triedna pani učteľka: Katka Ganišinová
Pani učiteľka : Katka Šamajová
Pani riaditeľka: Ivetka Kuricová