Charakteristika  triedy - "SLNIEČKA"

                                                                                                                           

 

 

VI. trieda „Slniečka“ je situovaná na 1. poschodí MŠ. Navštevuje ju 25 detí . Vymaľovaná trieda je priestranná, svetlá, príjemná. Jej prvá časť poskytuje dostatok miesta pre výchovno-vzdelávacie činnosti detí. Nachádzajú sa tu jednotlivé centrá: konštruktívne, stavebné, dopravné, literárno-dramatické, hudobné, prírodovedné,centrum varenia, centrum gramotnosti, počítačové centrum. Vybavená je novým nábytkom i modernou technológiou - interaktívna tabuľa, počítač. Druhú časť tvorí spálňa, ktorá slúži na odpočinok detí. Pri triede sa nachádza zrekonštruovaná umyváreň a WC, kde sa deti učia, základným hygienickým návykom. Vedľa triedy je šatňa, v ktorej sú nové, pekné farebné skrinky, lavičky. 
 
Triedna pani učiteľka: Miška Macková
Pani učiteľka: Katka Ganišinová