Kontakt

Materská škola 
Lesnícka 1370
023 02 Krásno nad Kysucou

Tel.: 041/ 43 85 289

E-mail: mskrasnonadkysucou@zoznam.sk

Zriaďovateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Prevádzka: od 6:00 - 16:30 hod.

Kontaktujte nás