OZNAM

Prosíme rodičov, aby poplatok  uhradili na účet materskej školy ( SK 73 0900 0000 0050 5073 2720 )v termíne od 1. - do 10. dňa  v mesiaci.

20€ za mesiac- celý deň

10€ za mesiac - pol deň

30€ za mesiac - celý deň deti mladšie ako tri roky

15€ za mesiac- poldeň za dieťa mladšie ako tri roky

Nezabudnite do poznámky uviesť meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje !