Charakteristika  triedy "Včielky"        

 

              2.trieda - Včielky navštevuje 20 detí, 16 chlapcov a 4 dievčatá.

Harmonicky zariadená trieda, didaktické hračky a učebné pomôcky napomáhajú v učení a sebarozvoji detí.   

 Deti si počas dňa rozvíjajú svoje schopnosti v: hudobno-dramatickom centre, konštruktívnom centre, pracovno-výtvarnom centre, námetových centrách, v digitálnom centre, v centre matematickej gramotnosti a v centre predčitateľskej gramotnosti.

 

Triedna pani učiteľka: Janka Majáková

Pani učiteľka: Jarka Stasinková