Charakteristika  triedy "Včielky"        

              2.trieda - Včielky bola počas letných prázdnin 2018 vymaľovaná,taktiež šatňa je vymaľovaná na modro-bielo. Osadili sa v nej plastové okná, aj v izolačnej miestnosti a kuchynke. Tie sú potiahnuté fóliou s veselým detským motívom. Do šatne boli umiestnené nové skrinky pre deti , vkusne zdobené vtáčikmi.

Zo šatne sa vchádza do umývarky a odtial sú vchody na toalety a dvoch tried - mravčeky a včielky.

Trieda sa predelila pozdĺžne nábytkom na spálňu a herňu. Pri kuchynke sú umiestnené 3 stoly,ktoré slúžia na kreatívnu činnosť detí a stolovanie.

Triedu Včielky navštevuje v školskom roku 2020/2021 21 detí 3 - 4 ročné. Z toho dievčat 15 a chlapcov 6 .

Triedna pani učiteľka: Janka Majáková

 Pani učiteľka: Katka Ganišinová