Zmluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadov.pdf (264573)

Kolektívna zmluva .pdf (4601604)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb (1).pdf (1773213)

Zmluva o udelení licencie.pdf (342328)

Dodatok č. 3 k zmluve o úhrade nákladov za užívanie školských priestorov (1).pdf (229602)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb .pdf (2247991)

Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_076.pdf (822552)

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní energetickej šlužby zabezpečením prevádzky a údržby energetického zariadenia č. 0012010.pdf (490396)

Zásady pre tvorbu a použitie SF r. 2022.pdf (590988)

Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf (1045746)

Zmluva o združenej dodávke plynu.pdf (1580101)

Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ Lesnícka, Blažkov.pdf (1546534)

Všeobecné záväzne nariadenie č. 382021.pdf (699072)

Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2021.pdf (93908)

Zásady pre tvorbu a použitie SF r. 2021.pdf (597505)

Dotatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny.pdf (298404)

Dohoda ÚPRaSV.pdf (3979839)

Zmluva č. 2020_MPC_NP-PoP_MŠ 76.pdf (2311812)

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby.pdf (751225)

Dohoda o úhrade nákladov za užívanie škol.priestorov.pdf (228772)

Zásady pre tvorbu a použitie SF r. 2020.pdf (582127)

Zmluva o poskytovaní služby periskop pre riaditeľov MŠ.pdf (254808)

Zmluva o úhrade nákladov za užívanie školských priestorov.pdf (243546)

Zmluva DDP AXA.pdf (194580)

Zmluva DDP ING.pdf (288220)

Zmluva SEVAK.pdf (517255)

Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf (307029)

Zmluva o združenej dodávke plynu.pdf (300872)

KZ 2019.docx (125174)

Zmluva dodatok telefón a internet r. 2016pdf.pdf (772211)

Zmluva dodatok telefón a internet r. 2017.pdf (748891)

Zmluva dodatok telefón a internet r. 2014.pdf (725261)

Zmluva dodatok telefón a internet r. 2018.pdf (508803)

Zmluva BOZP.pdf (147620)

Servisná a materiálová zmluva.pdf (465386)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb (telefón, internet(.pdf (708222)