Pokyny pre rodičov ktoré stanovujú základné prevádzkové podmienky materskej školy

MŠ Lesnícka bude otvorená od 6.00.- do 16.30 hod.

Deti sa schádzajú v triedach do 7:45 hod.

El. trieda Kalinovská od 6.30 – do 16.00 hod.

El. trieda Michalkov od 6.30 do 16.15 hod