Čo treba priniesť v septembri do Mš

      O Z N A M                     

Oznamujeme rodičom, aby v septembri priniesli svojmu dieťaťu následovné veci:

-  hygienické vreckovky – 2 celé balenia /po10 kusov/

-3 € za toaletný papier

 - zubnú pastu, zubnú kefku, plastový pohár (okrem detí z triedy Mravčeky, Včielky, Sovičky a Slimáčiky)

- hrebeň so šnúrkou  (podpísaný)

- mydlo tekuté antibakteriálne

- pyžamo, prezúvky 

- úbor na cvičenie / tričko krátky rukáv, krátke nohavice, ponožky – všetko dať do pláteného vrecka/ (okrem detí z triedy Mravčeky, Včielky, Sovičky a Slimáčiky)

Všetko treba podpísať!

!Poplatok sa platí za daný mesiac v termíne od 1.dňa do 10.dňa v mesiaci na účet! :

SK 73 0900 0000 0050 5073 2720

Deti do troch rokov : celý deň 30 €

                                     poldeň 15 €

Deti od troch rokov : celý deň 20 €

                                     poldeň 10 €

Deti, ktoré  plnia povinné predprimárne vzdelávanie poplatok neplatia.

Nástup do materskej školy je 2.9.2024.