Charakteristika triedy – "Hviezdičky"   

            

    Triedu Hviezdičky navštevuje        . 4.trieda ( s poldennou prevádzkou) sa nachádza na prízemí, z pohľadu čelného vstupu do budovy MŠ - v jej ľavej časti vedľa kuchyne a riaditeľne.

 V školskom roku 2018/2019 prešla trieda úpravami , steny su vymaľované a zdobia ju farebné nálepky. Do šatne boli umiestnené nové skrinky pre deti .  V prvej časti sú umiestnené stoly- na stravovanie, a tiež aj nakreslenie, maľovanie.

 Triedu zdobí krásny nový nábytok a tiež sa tam nachádza učiteľský stôl. V druhej časti sa nachádzajú toalety a umývadlo. Magnetická tabuľa, počítač a hravé kútiky pre detí. V triede sa nachádzajú centrá: konštrukčné, centrum varenia, počítačové centrum, dopravné centrum, literárne a výtvarné centurm. 

Triedna pani učiteľka: Jarka Stasinková