Charakteristika triedy – "Hviezdičky"   

            

    Triedu Hviezdičky navštevuje  20 detí, 15 chlapcov a 5 dievčat .

 4.trieda ( s poldennou prevádzkou) sa nachádza na prízemí, z pohľadu čelného vstupu do budovy MŠ - v jej ľavej časti vedľa kuchyne a riaditeľne.

 V prvej časti sú umiestnené stoly- na stravovanie, a tiež aj nakreslenie, maľovanie.

 Triedu zdobí krásny nový nábytok a tiež sa tam nachádza učiteľský stôl. V druhej časti sa nachádzajú toalety a umývadlo. Magnetická tabuľa, počítač a hravé kútiky pre detí. V triede sa nachádzajú centrá: konštrukčné, centrum varenia, počítačové centrum, dopravné centrum, literárne a výtvarné centurm. 

Triedna pani učiteľka: Mária Seko