Apríl

Témy na mesiac apríl:

  • Nasadať ideme,
  • Veľkonočné vajíčko,
  • Keď semafór zabliká,
  • Zvieratá z ďaleka.