Dopravné značky

 

    Na prechádzke si môžete zámerne všímať dopravné značky v meste, povedať si čo znamenajú, ako vypadajú. Potom si to to ukázať v PPT - Dopravné značky, precvičiť cez nejaký z ponúknutých pracovných listov a pexesom.  Na záver a pre radosť - hra na rozvoj vizuálnej pamäte.

Dopravné značky.ppt- prezentácia.

DZ.pdf - pracovné listy.

Pexeso dopravné značky1.pdf

Pexeso dopravne značky2.pdf

 

Kimova hra:

Rodič položí na stôl 10 predmetov týkajúcich sa dopravy: napr. autíčko, značka, píšťalka, terčík... Deti sú pri stole a na 2 minúty pozerajú na predmety. Ich úlohou je si ich zapamätať (vizuálna pamäť). Potom ich rodič zakryje. Dieťa potom vymenuje predmety, ktoré si zapamätalo.