Archív článkov

Pracovný zošit - Začínam písať

    Pracovný zošit ZAČÍNAM PÍSAŤ: rozvíja jemnú motoriku motivuje k písanej kultúre reči Dieťa precvičuje: Pohyby zápästia- vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky Dlane a prsty- horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie, ležatá osmička dieťa si osvojuje...
Celý článok

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy

Výb.konanie MŠ-Krásno 2019.docx (22884) Mesto Krásno nad Kysucou   podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce...
Celý článok