Zápis do 1. ročníka

 

 

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste  vypisovali online prihlášky do prvého ročníka na stránke v časti elektronická prihláška-https://zsknk.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt.  

Vyplnenú prihlášku nemusíte tlačiť. Ak ste ju vyplnili, odoslali správne a do prihlášky zadali emailovú adresu, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail. 

V prípade, že niekto z rodičov chce odklad školskej dochádzky pre svoje dieťa, napíše žiadosť v zmysle: Žadam riaditeľstvo školy o odklad školskej dochádzky pre moje dieťa (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko) pre školský rok 2020/2021z dôvodu (uvedie dôvod, napr.: zdravotný, na žiadosť rodiča). Žiadosť o odklad posielajte na e-mail: renata.zatkova@zsknk.sk.