Pracovný zošit - Začínam písať

    Pracovný zošit ZAČÍNAM PÍSAŤ:

 • rozvíja jemnú motoriku
 • motivuje k písanej kultúre reči

Dieťa precvičuje:

 • Pohyby zápästia- vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky
 • Dlane a prsty- horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie, ležatá osmička
 • dieťa si osvojuje jednoduché grafomotorické prvky
 
Edukačný pracovný zošit nechápeme ako omaľovanku, ale ako spôsob učenia prostredníctvom hry.
 
Edukačný pracovný zošit: Začínam písať
 
           Metodické odporúčania pre rodiča:
 • Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie deťaťu.
 • Dieťa dodržuje správny sed a sklon pri písaní.
 • Využíva koordináciu zraku a ruky.
 • Kreslí uvoľnenou rukou plynulo a smelo.
 • Znázorňuje grafické pohyby vychádzajúce z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie).
 • Podľa potreby dieťaťu poskytnite pomoc a oporu. Nezosmiešňujte ho.
 • Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
 • Oceňujte snahu a vôľu dieťaťa. Nešetrite pochvalou a povzbudením.
Zdroj: Tašková Mária, Pracovný zošit- Začínam písať