Archív článkov

Zvieracie rodinky- hádanky, začiatočné písmeno

Cieľ: Vyčleniť začiatočnú hlásku slova Hádanky- k nim obrázok zvieratka- vytlieskať si odpoveď, povedať na kotré písmeno začína. Vymyslieť iné slovo na konkrétne písmeno. Býva rada v kuríne, patrí k našej hydine. Stále volá kotkodák, najkrajší som veru vták (sliepka- S) Beží rýchlo ako strela, jeho...
Celý článok

Zvieracie rodinky- kniha

Cieľ: vystrihnúť si obrázky zvierat, umiestniť ich na ploche lepením. Pomenovať si názvy zvierat (býk, krava, teliatko...). Domace zvierata-na vytlacenie .pdf      
Celý článok

Zvieracie rodinky

Cieľ: Rozpoznávať mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenovať ich.    www.youtube.com/watch?v=UXo82vcsnuM    /hospodárske zvieratá - mláďatá/   Pes – sučka – šteniatko Kocúr – mačka - mačiatko Býk – krava – teliatko Kanec – prasnica – prasiatko Kôň –...
Celý článok

Grafomotorika

      Grafomotorika - rozvíjanie motorických činností, ktoré sa podieľajú na písaní. Písanie, a teda aj grafomotorika, je súčasťou gramotnosti, ktorú môžeme charakterizovať ako individuálnu schopnosť človeka čítať a písať. Do grafomotoriky môžeme zahrnúť úroveň motorickej...
Celý článok

Článok- Eduworld

Článok: Aktivity, ktoré rozvíjajú u detí predčitateľskú gramotnosť link: https://eduworld.sk/cd/danka-lacikova/8438/aktivity-ktore-pomahaju-rozvijat-u-deti-predcitatelsku-gramotn?fbclid=IwAR1qyIzoRbWGFRXeKkr616vRcAvTo-jXzUzVa2xHjFZmbera43FproYcwxQ
Celý článok

Pracovný list

Pracovný list- na precvičenie- geometrických tvarov, farieb, veľkostí, čísel...     Pracovný list na stiahnutie                                 Zdroj: prac. list- Hravá "škôlka"
Celý článok

Slová, ktoré sa rýmujú

  Nácvik vnímania rýmu Cieľ: K zadanému slovu priradí slovo, ktoré sa sním rýmuje     Môže si samé vymýšľať slová, ktoré sa rýmujú.         Zdroj obrázkov: online "škôlka"  
Celý článok

Medovníkový domček

Prečítať si rozprávku - Medovníkový domček. Cieľ: Určí vpravo, vľavo, v rohu, v strede.... Pomocou týchto slov opíše polohu objektu , umiestni predmet podľa pokynov Postup: Vystrihnúť si obrázky- podlľa inštrukcií ich ukladať na výkres a nalepiť, potom podľa inštrikcií ďalej dokresľovať....
Celý článok