Archív článkov

Zvieracie rodinky

Cieľ: Rozpoznávať mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenovať ich.    www.youtube.com/watch?v=UXo82vcsnuM    /hospodárske zvieratá - mláďatá/   Pes – sučka – šteniatko Kocúr – mačka - mačiatko Býk – krava – teliatko Kanec – prasnica – prasiatko Kôň –...
Celý článok

Grafomotorika

      Grafomotorika - rozvíjanie motorických činností, ktoré sa podieľajú na písaní. Písanie, a teda aj grafomotorika, je súčasťou gramotnosti, ktorú môžeme charakterizovať ako individuálnu schopnosť človeka čítať a písať. Do grafomotoriky môžeme zahrnúť úroveň motorickej...
Celý článok

Článok- Eduworld

Článok: Aktivity, ktoré rozvíjajú u detí predčitateľskú gramotnosť link: https://eduworld.sk/cd/danka-lacikova/8438/aktivity-ktore-pomahaju-rozvijat-u-deti-predcitatelsku-gramotn?fbclid=IwAR1qyIzoRbWGFRXeKkr616vRcAvTo-jXzUzVa2xHjFZmbera43FproYcwxQ
Celý článok

Pracovný list

Pracovný list- na precvičenie- geometrických tvarov, farieb, veľkostí, čísel...     Pracovný list na stiahnutie                                 Zdroj: prac. list- Hravá "škôlka"
Celý článok

Slová, ktoré sa rýmujú

  Nácvik vnímania rýmu Cieľ: K zadanému slovu priradí slovo, ktoré sa sním rýmuje     Môže si samé vymýšľať slová, ktoré sa rýmujú.         Zdroj obrázkov: online "škôlka"  
Celý článok

Medovníkový domček

Prečítať si rozprávku - Medovníkový domček. Cieľ: Určí vpravo, vľavo, v rohu, v strede.... Pomocou týchto slov opíše polohu objektu , umiestni predmet podľa pokynov Postup: Vystrihnúť si obrázky- podlľa inštrukcií ich ukladať na výkres a nalepiť, potom podľa inštrikcií ďalej dokresľovať....
Celý článok

Tri prasiatka

Cieľ: Z mäkkej modelovacej hmoty vytvára jednoduché figurálne tvary (ľudská figúra, zviera) konštruovaním. Poatup: Nadväzujeme na rozprávku Tri prasiatka, ktorú nájdeme v zložke- "Jazyk a komunikácia- v časti- rozprávka- Tri prasiatka". Deti si z plastelíny modelujú prasiatko. 
Celý článok

Rozprávka- Tri prasiatka

Cieľ: Pomocou ilustrácií reprodukuje dôležité udalosti prečítaného príbehu, sústredí sa pri tom aj na charakteristiku postáv a ich konanie v príbehu, na zmysluplnú nadväznosť udalostí deja. Postup: Prečítať si rozprávku  Tri prasiatka. Po prečítani sa dieťaťa pýtať na otázky: kto...
Celý článok