Článok- Eduworld

Článok: Aktivity, ktoré rozvíjajú u detí predčitateľskú gramotnosť

link:

https://eduworld.sk/cd/danka-lacikova/8438/aktivity-ktore-pomahaju-rozvijat-u-deti-predcitatelsku-gramotn?fbclid=IwAR1qyIzoRbWGFRXeKkr616vRcAvTo-jXzUzVa2xHjFZmbera43FproYcwxQ