Grafomotorika

 

    Grafomotorika - rozvíjanie motorických činností, ktoré sa podieľajú na písaní. Písanie, a teda aj grafomotorika, je súčasťou gramotnosti, ktorú môžeme charakterizovať ako individuálnu schopnosť človeka čítať a písať. Do grafomotoriky môžeme zahrnúť úroveň motorickej (pohybovej) spôsobilosti pre grafický výraz písania, obkresľovaniaa kreslenia. Ide o správne sedenie, koordináciu očí a rúk, správne zvládnutý úchop písacích nástrojov, príboru, navliekanie korálikov, tvorbu mozaiky atď. Činnosti, ktorými rozvíjame hrubú motoriku, jemnú motoriku a grafomotoriku, sú úzko spojené a nie je možné ich od seba oddeliť.

Domáce zvierata- hľadanie cestičky.pdf    (marec.2021)

www.ako-spravne-pisat.sk/priklady-spravneho-a-nespravneho-pisania/

Správne a nesprávne držanie písacích potrieb- Valkovičová M.pdf

Srdiečko, kvety pre mamu.pdf 

Kvety.pdf

Deň matiek.pdf

Jarné kvety.pdf

Jar.pdf   Dieťa správne drží ceruzu. Podľa prerušovaných čiar dokresľuje obrázky, ktoré si následne vyfarbí.

Dopravné prostriedky.pdf