Slová, ktoré sa rýmujú

 

Nácvik vnímania rýmu

Cieľ: K zadanému slovu priradí slovo, ktoré sa sním rýmuje

 

 

Môže si samé vymýšľať slová, ktoré sa rýmujú.

 

 

 

 

Zdroj obrázkov: online "škôlka"