NÁVŠTEVA ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V KRÁSNE NAD KYSUCOU

December 

Vinšujeme vám na tieto sviatky najprv šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie, na poli úrody, v stodole plnosť, v komore hojnosť,  v izbe lásku i úprimnosť a na dietkach radosť, nie starosť. Len aby ste boli veselí, tak ako v nebi anjeli.