Maľované čítanie

 

Na rozvoj materinského jazyka nám najlepšie slúži čítanie kníh, maľované čítanie, z ktorých dokáže dieťa prerozprávať obsah, podľa ilustrácií v knihe, teda ide o rozvoj verbálnej reči. Čas strávený s knihou pomáha dieťaťu rozvíjať fantáziu, predstavivosť a tak výrazne pomáha pri rozvoji reči.

Postup: Dospelý číta text a dieťa dopĺňa chýbajúce slová pomocou pomenovania obrázkov. Text si môžete zopakovať viackrát.

Maľované čítanie- Dvor

Maľované čítanie - naša Zem.pdf

Jarná lúka.pdf

Exotické zvieratká.pdf - po prečítaní, si obrázky môže dieťa vyfarbiť.

Maľované čítanie - O jari.pdf

Doprava.pdf