Poďakovanie

Poďakovanie všetkým rodičom

Milí rodičia !  Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí svojím pričinením prispeli k obohateniu Fašiangového karnevalu . Ďakujeme za občerstvenie, ktoré Ste priniesli detičkám. Osobitne sa chceme poďakovať pani PhDr. Tatiane Kudelovej, ktorá prihlásila našu MŠ do...
Celý článok