Poďakovanie

Poďakovanie

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi primátorovi Ing. Jozefovi Grapovi, Mestskému podniku v Krásne nad Kysucou a príslušníkom Mestskej polície v Krásne nad Kysucou  za ústretovosť a ochotu pri pomoci našej Materskej škole v Krásne nad Kysucou.

      V dňoch uzávierky mosta v mestskej časti Blažkov a komplikovanej doprave na našich cestách prevzali zodpovednosť za dodávku stravy do elokovaného pracoviska MŠ Michalkov, aby detičky z tejto triedy mali vždy čerstvú stravu a hlavne načas.

Za naše detičky Vám ĎAKUJEME !!!

Vedenie MŠ Lesnícka a kolektív MŠ Michalkov