semafor

 

    Porozprávať sa o bezpečnom spôsobe pohybu po chodníku- chodenie vpravo. Viesť deti k tomu, aby boli obozretné na ceste, ale aj v blízkosti cesty. Ak sa dá umožniť im priechod cez vyznačený priechod so svetelným zariadením i bez neho.

 

www.youtube.com/watch?v=Yc39OjGq1_A - Miro Jaroš- Na ceste (pieseň)

semafor.pdf - Báseň, pracovné listy