Tri prasiatka

Cieľ: Z mäkkej modelovacej hmoty vytvára jednoduché figurálne tvary (ľudská figúra, zviera) konštruovaním.

Poatup: Nadväzujeme na rozprávku Tri prasiatka, ktorú nájdeme v zložke- "Jazyk a komunikácia- v časti- rozprávka- Tri prasiatka". Deti si z plastelíny modelujú prasiatko.