Rozlúčka

Pozývame deti, ktoré odchádzajú v septembri do školy/ predškolákoch/, na rozlúčku s materskou školou dňa 30.6.2020 od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Deti dostanú Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania  a malý darček.

Deti prídu do svojich tried, kam chodili po celý školský rok.

Treba si doniesť papučky a rúško.