Priestorová orientácia

Kde sa nachádzajú zvieratká-pdf -Pomenuj zvieratká a povedz, kde sa nachádza