Medovníkový domček

Prečítať si rozprávku - Medovníkový domček.

Cieľ: Určí vpravo, vľavo, v rohu, v strede.... Pomocou týchto slov opíše polohu objektu , umiestni predmet podľa pokynov

Postup: Vystrihnúť si obrázky- podlľa inštrukcií ich ukladať na výkres a nalepiť, potom podľa inštrikcií ďalej dokresľovať. Napr. dať strom hore vľavo, vedľa stromu dať dom, medzi ježibabu a Janka dať sladkost, na strechu nakresliť komín, nad komínom nakresliť dym....  Dieťa potom rozpráva, kde sa čo nachádza. napr. sa opýtame "Kde sú sladkosti?"- D: "sladkosti sú medzi Jankom a ježibabou"

 

medovnikovy domcek - na vytlačenie

 

Na doplnenie- ČČ hľadá cestu ku starej mame.