Jarné kvety

 

Cieľ: Identifikuje niektoré písmená abecedy

Jarné kvety- ppt.ppsx - všímať si ako daný kvet vyzerá, povedať názov kvetu, určiť prvé písmeno v slove, vytlieskať slovo, vydupať... Na záver ppt sú odkazy na piesne.

Jarné kvety - pracovný list.pdf- správne pomenovať kvet, vyfarbiť si.

 

Na precvičenie:

1. Vytlačiť/napísať písmena, nastrihať. Napísať osobitne na papier názvy jarných kvetov- deti môžu skladať z písmen podľa predlohy názov jarného kvety (k tomu sa môže dať obrázok daného kvetu).

Pozn. písať veľkými tlačenými písmenami.

 

2. Napísať názov jarného kvetu (mať k tomu aj obrázok daného kvetu)-  dieťa prekresľuje pod to písmena.

3. Nastrihať si kartičky, na ktorých sú veľkými tlačenými písmenami napísané písmena. Povedať, ako sa dané písmeno volá. Dieťa hľadá v dome predmety, ktoré začínajú na dané písmeno napr.: K-kniha...