Exotické zvieratá

   

Cieľ: Identifikuje niektoré druhy exotických zvierat. Umiestni daný predmet podľa pokynov.

Exotické zvieratá - ppt - obrázky, popis exotických zvierat.

Exoticke zvieratá.pdf- pracovný list zvieratá v ZOO.

Exotické zvieratá .pdf  - Umiestniť zvieratá podľa pokynov. Precvičovať orientáciu v rovine: hore, dole, vľavo, vpravo.