Čísla

Jarné kvety.pdf - pracovné listy, zamerané na precvičovanie čísel.

Exotické zvieratá.pdf

Loď.pdf - čísla, farby.

Dopravný prostriedok, ktorý tam nepatrí.pdf - zisti, ktorý dopravný prostriedok nepatrí do riadku, a daj ho do ohradky.

Dopravné prostriedky.pdf  - obrázky vytlačiť, rozstrihnúť, podľa postupnosti zoradiť.

Skryté dopravné prostriedky.pdf - spočítať koľko je na obrázku aút, lietadiel, autobusov. Počet vyznačiť nakreslením malých obrázkov.

Domino kocky.pdf - spájať počet s číslom, prekresliť geometrické tvary z ľavej strany rovnako do pravej strany.