Poďakovanie

MDD 1.6.2023

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi primátorovi Ing. Jozefovi Grapovi, Mestskému podniku v Krásne nad Kysucou a príslušníkom Mestskej polície v Krásne nad Kysucou  za spestrenie programu pre deti materskej a základnej školy. 
Vedenie MŠ

 

Celý článok

Záchranári v mš

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za spoluprácu ZSS pri spestrení výchovno- vzdelávacieho procesu detí v našej materskej škole. Dnešný deň bol pre nás všetkých - detí i pani učiteľky veľmi obohacujúci, zábavný a hlavne poučný. Ďakujeme pracovníkom - záchranárom za profesionálny prístup, príjemné vystupovanie a ochotu odpovedať tým najmenším na ich zvedavé a dookola sa opakujúce otázky.  

Budeme sa tešiť na prípadnú ďalšiu spoluprácu v novom školskom roku.

(foto vo fotogalérií)

Celý článok

Dňa 4.5, našu Materskú školu navštívili hasiči

Dňa 4.5. navštívil našu Materskú školu Hasičšký záchranný zbor Čadca , aby odovzdali ocenenia deťom,ktoré sa zapojili do vytvarnej súťaže  ,, Hasič pretekár´´.

Do celoslovenského kola postupujú práce - 1.Miesto: Riško Byrtus, 3.Miesto: Jurko Zuzčák.

Ďalej boli ocenené deti: Lívia Kováčová, Sofia Gavlasová, Jakub Tvrdý, Ema Kašubová, Ester Hrtusová, Ján Filipek.

(foto vo fotogalérií)

Celý článok

Poďakovanie

Poďakovanie

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi primátorovi Ing. Jozefovi Grapovi, Mestskému podniku v Krásne nad Kysucou a príslušníkom Mestskej polície v Krásne nad Kysucou  za ústretovosť a ochotu pri pomoci našej Materskej škole v Krásne nad Kysucou.

      V dňoch uzávierky mosta v mestskej časti Blažkov a komplikovanej doprave na našich cestách prevzali zodpovednosť za dodávku stravy do elokovaného pracoviska MŠ Michalkov, aby detičky z tejto triedy mali vždy čerstvú stravu a hlavne načas.

Za naše detičky Vám ĎAKUJEME !!!

Vedenie MŠ Lesnícka a kolektív MŠ Michalkov

Celý článok