Pokyny - platné od 18.1.2021

  Oznam k  otvoreniu Materskej školy od 18.1.2021

Všetky deti z materskej školy sa od 18.1.2021 do tried zatiaľ nevrátia.

Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie.

Od 18.do 22.1. januára budú otvorené budú len materské školy  pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Rodičia sa preukážu potvrdením od svojho zamestnávateľa. 

Prosíme rodičov detí, ktoré nastúpia do MŠ aby sa dali pretestovať aj na odporúčanie ministra školstva.

Prosíme rodičov, ktorí potrebujú MŠ v tomto týždni,  aby nahlásili deti na čas od 18.1. do 22.1. na stránku školy: mskrasnonadkysucou@zoznam.sk  /platí aj pre elokované triedy.

Za pochopenie ďakujeme!