Pandemická OČR

OZNAM

Prosíme rodičov, ktorí boli v mesiaci marec s dieťaťom na pandemickej OČR, aby poslali presný dátum na emailovú stránku: mskrasnonadkysucou@zoznam.sk

Tieto údaje zasielame na sociálny úrad, a až potom Vám môže byť vyplatená OČR.