Pandemická OČR

V prípade ak je trieda v MŠ zatvorená z dôvodu zistenia pozitivity zamestnanca MŠ alebo dieťaťa , rodičia majú právo na pandemickú OČR  v trvaní 10 dní.

 Skutočnosť , že rodič je s dieťaťom na pandemickej OČR, musí nahlásiť  triednej učiteľke alebo riaditeľke MŠ. Riaditeľka musí nahlasovať na sociálnu poisťovňu, že dieťa  tom čase nenavštevovalo MŠ.

Ak po piatich dňoch dá rodič otestovať svoje dieťa a test bude negatívny, dieťa môže nastúpiť do MŠ po siedmich dňoch.

Do MŠ nastupujú len zdravé deti !