Pandemická OČR-december

Prosíme rodičov, ktorí si uplatnia v mesiaci január OČR, aby sa do 27.1.2022 nahlásili na e-mail školy:  mskrasnonadkysucou@zoznam.sk

Tieto deti potom nahlasujeme  sociálnej poisťovni, že nenavštevovali MŠ.

                                                               S pozdravom riad. MŠ