OZNAM- hlásenie karantény

Žiadame rodičov, u ktorých sa objavila pozitivita v rodine, aby nahlásili dieťa v karanténe. Po ukončení karantény rodičia prinesú  potvrdenie od detského lekára, že je dieťa zdravé a môže navštevovať MŠ.

Taktiež dôrazne apelujeme na rodičov detí, aby boli zodpovední voči ostatným deťom a rodičom.