otvorenie amterskej školy.docx (22666)Otvorenie materskej školy

 

Materská škola Krásno nad Kysucou  a elokované pracoviská Kalinovská a Michalkov začnú vyučovať 1.6.2020

 

            Zriaďovateľ Mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s riaditeľkou Materskej školy budú v dobe od  20.5. do 25.5. zisťovať záujem rodičov o dochádzku detí do materskej školy  v mesiaci jún a júl.

         Prieskum rodičov sa vykoná prostredníctvom dotazníka, ktorý vyplní  každý rodič, ktorý má záujem dať dieťa do MŠ.

Keďže počet detí do tried je obmedzený najviac počtom 15 detí na triedu prednostne sa prijímajú:

deti zdravotníckych pracovníkov, polície, hasičov, vojakov,   pedagógov, zamestnaných rodičov, slobodných matiek

Dochádzka do materskej školy sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Podľa pokynov ministra školstva prevádzka Materskej škole je obmedzená len na 9 hodín denne.

Preto sa upravuje prevádzka  v mesiaci jún a júl od:  6.30.hod. do 15.30 hod.

 

Rodičia budú mať nárok na ošetrovné, ak nechajú deti  doma / na sociálny úrad sa budú zasielať presné počty nastúpených detí v mesiaci jún a júl

 

Dotazník a prehlásenie o zdravotnom stave  dieťaťa možno elektronicky zaslať na emailovú adresu materskej školy:  mskrasnonadkysucou@zoznam.sk

alebo osobne priniesť  do budovy MŠ : 25.5.2020 v čase od 9.00.do 15.00 hod.

 

Presné pokyny pre rodičov, ktorými sa budú riadiť  pri nástupe detí do budovy MŠ budú zverejnené  na internetovej stránke mslesnicka-krasno.com

Dotazník rodičia  - príloha č.1

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa  príloha č. 2.

Príloha č.1 a č.2.docx (16892)