Ospravedlnenie predškolákov

Ospravedlnenie neprítomnosti predškolákov.

Dochádzka detí predškolského veku je povinná.

Rodič má o neprítomnosti svoho dieťaťa informovať materskú školu.

V prípade ak je dieťa doma do 7-tich  dní  tak rodič vypíše ospravedlnenku.

            V danom mesiaci dieťa ak necháte doma aj viac krát do 5. tich dní rodičia vypíšu ospravedlnenku.( ospravedlnenky sú k dizpozícií na triedach, a taktiež  podpisuje vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ak je dieťa doma viac ako  7  a viac dní, tak vtedy musí doniesť potvrdenie od lekára.

            Platí však zásada, že predprimárne vzdelávanie 5-6 ročných deti povinné, a preto dôvodom neprítomnosti majú byť skutočne len objektívne dôvody.