OČR

OZNAM
 
Prosíme rodičov, ktorí boli s dieťaťom na OČR , aby poslali presný dátum do konca daného mesiaca,na email
mskrasnonadkysucou@zoznam.sk
Tieto údaje zasielame na sociálny úrad, a až potom Vám môže byť
vyplatená OČR.