Záchranári v mš

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za spoluprácu ZSS pri spestrení výchovno- vzdelávacieho procesu detí v našej materskej škole. Dnešný deň bol pre nás všetkých - detí i pani učiteľky veľmi obohacujúci, zábavný a hlavne poučný. Ďakujeme pracovníkom - záchranárom za profesionálny prístup, príjemné vystupovanie a ochotu odpovedať tým najmenším na ich zvedavé a dookola sa opakujúce otázky.  

Budeme sa tešiť na prípadnú ďalšiu spoluprácu v novom školskom roku.

(foto vo fotogalérií)