Poďakovanie všetkým rodičom

Milí rodičia !

 Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí svojím pričinením prispeli k obohateniu Fašiangového karnevalu . Ďakujeme za občerstvenie, ktoré Ste priniesli detičkám.

Osobitne sa chceme poďakovať pani PhDr. Tatiane Kudelovej, ktorá prihlásila našu MŠ do súťaže o darčeky do tomboly. Suťaž vyhlásila Fíha tralala a deťom z našej MŠ poslala omaľovánky, puzzle, DVD. Tieto darčeky deti veľmi potešili a budú im robiť radosť dlhú dobu.

      Vážime si Váš záujem a sme vďační za každú nezištnú pomoc.

Kolektív MŠ