Dopravné prostriedky podľa miesta pohybu

 

    Cieľ: Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda, vzduch)

Hádanky:

  • Nie je ryba, predsa pláva, kapitán nám z diaľky máva. Brázdi rieky rybám občas robí prieky. Čo to je? ( loď).
  • Vezie ľudí v našom meste, túla sa po hlavnej ceste. Potešia sa všetci keď, na zastávku príde hneď. Čo je to? (autobus).
  • Trúbi, trúbi, tu, tu, tú, prejde každú zákrutu. Chutný benzín na obed, vypýta na cestu hneď. Čo to je? (auto).
  • Dve kolesá stačia iba, keď mi priateľ zrazu chýba. Sadnem naňho, potom hneď, pedále sa krútia vpred. Čo je to? (bicykel)
  • Nie je vták, a predsa letí, na oblohe v noci svieti. Doďaleka, v búrke, v daždi, bojí sa v ňom sedieť každý. Čo je to? (lietadlo)
  • Dlhý som ja ako had, každý z vás ma má rád, po železe leziem, ďaleko vás veziem. Čo je to? (vlak)

Dopravné prostriedky 1. ppt - každá odpoveď je na obrázku so začiatočným písmenom (loď, autobus, auto, bicykel, lietadlo, vlak). Po každej hádanke sa ukáže obrázok a dieťa si dané slovo vytlieska, povie na ktoré písmeno začína, vymyslí iné slovo na dané písmeno.

Iné otázky: aké iné dopravné prostriedky pozná? Ktorý dopravný prostriedok sa mu najviac páči a prečo?

Dopravné prostriedky 2.ppt  - rozprávame sa o dopravných prostriedkoch, v ktorom prostredí sa daný dopravný prostriedok pohybuje, akú poznáme dopravu...

Kocka na vytlačenie.jpg- kocka na ktorej je symbol prostredia (koľajnice, oblaky, voda, cesta, "opakovať´"= znova hodiť kockou)  po ktorom sa pohybujú jednotlivé dopravné prostriedky. Dieťa hodí kockou a k danému prostrediu - povie dopravný prostriedok, ktorý sa vňom pohybuje. Môže povedať aj ako sa volá daná doprava. Napr. letecká (lietadlo, vrtuľník, vzducholoď..), vodná (loď, čln, plť, ponorka..), železničná (električka, vlak..), cestná (automobil, autobus, trolejbus, motocykel..). Slová môžu vytlieskavať, vydupať...

Hudobno-pohybová hra - „Dopravné prostriedky“

Melódia - Hlava, ramená, kolená, palce.

text:  „Autá, električky, motorky, bicykle, motorky, bicykle, motorky, bicykle.

Autá električky, motorky, bicykle, vlaky, lode, traktory.“

Pohyb vyjadrujú nasledujúcimi gestami v stoji:

autá- ruky predpažené imitácia- krútia volantom

električky- spoja dlane nad hlavou- vzpažia

bicykle- predpažiť, dlane vystreté- a rukami napodobňujú pedále

motorky- držia akože riadidlá a jednou nohou šliapu

vlaky- ruky sú pripažené, ohnuté v lakti, dlane otočené smerom k telu- vyjadrujú pohyb vlaku

lode- veslujú rukami po bokoch tela- striedavo

traktory- prestupujú z nohy na nohu (ako na medveďa).

Pracovný list: pracovný zošit- dopravné prostriedky.jpg

Prípadne iná alternatíva: Kde sa pohybujú dopravné prostriedky.jpg - Vystrihnúť obrýzky dopravných prostriedkov a prilepiť k danej doprave.

 

 

Č.