Dňa 4.5, našu Materskú školu navštívili hasiči

Dňa 4.5. navštívil našu Materskú školu Hasičšký záchranný zbor Čadca , aby odovzdali ocenenia deťom,ktoré sa zapojili do vytvarnej súťaže  ,, Hasič pretekár´´.

Do celoslovenského kola postupujú práce - 1.Miesto: Riško Byrtus, 3.Miesto: Jurko Zuzčák.

Ďalej boli ocenené deti: Lívia Kováčová, Sofia Gavlasová, Jakub Tvrdý, Ema Kašubová, Ester Hrtusová, Ján Filipek.

(foto vo fotogalérií)