Zápis do Materskej školy

Zápis + žiadosť

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY Krásno nad Kysucou, Lesnícka 1370 a elokovaných tried: Michalkov a Kalinov              Zápis detí do Materskej školy podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, na školský...
Celý článok